Showing all 5 results

Giảm giá!

Phụ kiện máy ấp trứng

Bộ điều khiển máy ấp trứng mini LCD

1.200.000  600.000 

Máy ấp trứng BALANCE [LDI]

Máy ấp trứng Fuzzy VN 50 trứng [LIN-50F]

2.500.000 

Máy ấp trứng BALANCE [LDI]

Máy ấp trứng MINI 50 trứng [MINI-50]

1.800.000 

Dòng máy Mark 40+

Máy ấp trứng Mark 40

600.000 4.000.000 

Máy ấp trứng BALANCE [LDI]

Máy ấp trứng MINI-2

1.500.000