Nhóm hỗ trợ online làm việc hỗ trợ trong suốt 24/24 thông qua hệ thống chat trực tuyến (dưới góc phải màn hình) :

HÌNH 1: CHỌN SẢN PHẨM (1) CẦN ĐẶT VÀ GIỎ HÀNG (2)
HÌNH 1: CHỌN SẢN PHẨM (1) CẦN ĐẶT VÀ GIỎ HÀNG (2)

HÌNH 2 : VÀO TRANG GIỎ HÀNG

HÌNH 2 : VÀO TRANG GIỎ HÀNG

HÌNH 3: VÀO TRANG THANH TOÁN
HÌNH 3: ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀ CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN .
HÌNH 4: KHI BẤM NÚT ĐẶT HÀNG SẼ THẤY SỐ ĐƠN HÀNG
HÌNH 4: KHI BẤM NÚT ĐẶT HÀNG SẼ THẤY SỐ ĐƠN HÀNG