Máy ấp trứng điều áp 400 trứng [LDI-400]

5.300.000 

MÁY ẤP TRỨNG ĐIỀU ÁP 400 TRỨNG BALANCE GIÁ RẺ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống Máy ấp trứng điều áp 400 trứng (LDI) ưu điểm là máy ấp trứng điều áp giá rẻ mà chất lượng lại được thừa kế toàn bộ cấu hình chuẩn và thiết bị của máy ấp trứng CONVECTION 3D, Máy ấp trứng điều áp còn có tên chuyên ngành là Máy ấp trứng BALANCE