Máy ấp trứng bò sát thế hệ mới

  3.000.000 

  THÔNG SỐ ẤP MỘT SỐ LOÀI BÒ SÁT THÔNG DỤNG
  ✔️ RỒNG ĐẤT :

  + Nhiệt độ và độ ẩm : 29 °C và 85 %RH

  + Thời gian ấp : 75 ngày

  ✔️ TẮC KÈ HOA :

  + Nhiệt độ và độ ẩm : 26 °C và 85 %RH

  + Thời gian ấp : 150 – 180 ngày

  ✔️ RÙA NƯỚC :

  + Nhiệt độ và độ ẩm : 29.5 °C và 95 %RH

  + Thời gian ấp : 60 – 80 ngày

  ✔️ RÙA CẠN :

  + Nhiệt độ và độ ẩm : 30.5 °C và 75 %RH

  + Thời gian ấp : 60 – 80 ngày

  Mã: BOSAT Danh mục: