Khay trứng vịt máy ấp trứng K63

150.000 

Khay ấp vịt siêu trứng như GIMAUD , siêu thịt v.v…