Khay trứng vịt máy ấp trứng K30

Khay ấp vịt siêu trứng như GIMAUD , siêu thịt , có cung cấp số lượng lớn.